Aura 90 years! Krognoshuset, Lund 2018. Marianne Andersson & Lars Embäck presents Roulette by User 2018

ROULETTE av uSER

För konstföreningen Auras jubileumsutställning 90! på Krognoshuset i Lund presenterar Marianne Andersson och Lars Embäck verket Roulette av User. Bildspelet hos operativsystemets skärmsläckare i en laptop återger vad som kan likna en medvetandeström. Berättelser tycks uppstå för att strax gå förlorade i helt andra. Slumpmässiga kombinationer av bilder speglar en stämning snarare än ett sammanhang. Publiken möter ett hierarkilöst bildflöde som blivit ett naturligt inslag i de flesta människors samtida vardag på många skilda nivåer. User använder Anderssons och Embäcks privata bildarkiv. Bilderna som visas i verket omfattar drygt 40000 filer. Varje bild visas i några få sekunder. Att visa samtliga skulle ta cirka två dygn.