DET ÖPPNA TORGET
Högsbo bibliotek 1–30 oktober 2021
Axel Dahlströms torg, Göteborg
Projektet fortsätter på denna webbplats under 2022

"Jag har vuxit upp här men ingen vet vem jag är.(Vad skall vi göra åt den tid vi ständigt förlorar?)"

Installation med tegelstenar från den rivna Högsboskolan (1956–2013). Via utställningen och katalogen Det öppna torget söker jag personer som bor, bott eller varit i Högsbo och som anonymt eller med namn vill medverka och påverka mitt projekt med berättelser hållna ur ett personligt perspektiv. Inkomna texter placeras bland rivningsmaterialet på vagnarna öppna för att läsas av bibliotekets besökare. Dessa samt nytillkomna bidrag efter utställningen går att finna på denna sida. Följ länkar till pdf-dokument nedan:
 

katalog till utställningen:

texter av Ulf Peter Hallberg, Thomas Millroth och Lars Embäck

finns tillgänglig på Högsbo bibliotek:

40:- kr

Eventuella frågor och nya bidrag till DET ÖPPNA TORGET skickas till hogsbo(at)larsemback.se